Brawl Stars hàng ngày Tin tức

Tại Brawland, bạn có thể tìm thấy một bộ sưu tập hàng ngày của mục tin tức được cung cấp bởi Brawl Stars Daily!

The Brawl Stars November (Snowtel) Update Has Arrived!

Đã xuất bản: 2020-11-11 08:59:36

Đọc thêm về Brawl Stars hàng ngày
Brawl Talk: Holiday Getaway, New Brawler Lou, New Skins, and More

Đã xuất bản: 2020-11-11 04:00:38

Đọc thêm về Brawl Stars hàng ngày
Brawl Stars Daily: Redesigned

Đã xuất bản: 2020-10-31 06:01:00

Đọc thêm về Brawl Stars hàng ngày

Brawl Stars Bảng dẫn

Bạn cần tìm ra ai trong top 200 Brawl Stars? Hãy xem bảng xếp hạng của chúng tôi với 200 cầu thủ và câu lạc bộ hàng đầu !

-56m
Tên người chơi Danh hiệu
1 LLSVJeton Trophy 46005
2 YT VITAL_SHARK Trophy 45062
3 🖤JIGSAW🖤 Trophy 42206
4 DJ黄金のグーン Trophy 41993
5 ⚜Nick⚜ Trophy 41577
-51m
Tên câu lạc bộ Danh hiệu
1 CODEMAGIC Trophy 3198895
2 AFGM GENESIS Trophy 3147151
3 A Few Good Men Trophy 2978042
4 Brawl Hunters Trophy 2953887
5 Quacks🦆 Trophy 2873406