Brawl Stars hàng ngày Tin tức

Tại Brawland, bạn có thể tìm thấy một bộ sưu tập hàng ngày của mục tin tức được cung cấp bởi Brawl Stars Daily!

July 2020 Brawl Stars Update – Patch Notes

Đã xuất bản: 2020-07-03 04:50:51

Đọc thêm về Brawl Stars hàng ngày
June Brawl Talk: New Brawler Surge, TONS of New Skins, and More

Đã xuất bản: 2020-06-27 07:01:15

Đọc thêm về Brawl Stars hàng ngày
Brawl Pass – Is it Worth it and Should you buy it?

Đã xuất bản: 2020-06-04 22:54:52

Đọc thêm về Brawl Stars hàng ngày

Brawl Stars Bảng dẫn

Bạn cần tìm ra ai trong top 200 Brawl Stars? Hãy xem bảng xếp hạng của chúng tôi với 200 cầu thủ và câu lạc bộ hàng đầu !

105103m
Tên người chơi Danh hiệu
1 Tribe|Toxic Tom Trophy 34480
2 爆アドティンティン丸(極) Trophy 26219
3 よっこらテックス(極) Trophy 27044
4 DrageYT Trophy 38143
5 EmerickYT Trophy 27212
105103m
Tên câu lạc bộ Danh hiệu
1 CODEMAGIC Trophy 3075296
2 CCC BS Trophy 19100
3 Provocation X Trophy 10286
4 CODEMAGIC FR Trophy 2555936
5 〖ᴳᵒᵈⱫ〗 Trophy 2820853