Brawl Stars hàng ngày Tin tức

Tại Brawland, bạn có thể tìm thấy một bộ sưu tập hàng ngày của mục tin tức được cung cấp bởi Brawl Stars Daily!

Brawl Stars 2020 Lunar Update Release Notes

Đã xuất bản: 2020-01-23 17:12:00

Đọc thêm về Brawl Stars hàng ngày
32 Tips For Playing Every Brawler in Brawl Stars

Đã xuất bản: 2020-01-23 00:06:56

Đọc thêm về Brawl Stars hàng ngày
Beginner Tips and Advice for New Brawl Stars Players

Đã xuất bản: 2020-01-12 23:55:26

Đọc thêm về Brawl Stars hàng ngày

Brawl Stars Bảng dẫn

Bạn cần tìm ra ai trong top 200 Brawl Stars? Hãy xem bảng xếp hạng của chúng tôi với 200 cầu thủ và câu lạc bộ hàng đầu !

-56m
Tên người chơi Danh hiệu
1 TwistiTwik Trophy 27608
2 Feli >.< Trophy 25450
3 ✨BONOX2✨ Trophy 25427
4 Arcadians Trophy 25413
5 LINO ☬ Trophy 25154
-51m
Tên câu lạc bộ Danh hiệu
1 Spacestation Trophy 2024559
2 Provocation X Trophy 1986361
3 Trebor BS Trophy 1968629
4 Provocation Trophy 1964768
5 Adulte France Trophy 1908718