Brawl Stars hàng ngày Tin tức

Tại Brawland, bạn có thể tìm thấy một bộ sưu tập hàng ngày của mục tin tức được cung cấp bởi Brawl Stars Daily!

Trovo Titans $300 Brawl Stars Tournaments – Free to Win!

Đã xuất bản: 2021-07-30 04:54:28

Đọc thêm về Brawl Stars hàng ngày
10 Unique Tips for Mastering Griff in Brawl Stars

Đã xuất bản: 2021-07-26 04:12:43

Đọc thêm về Brawl Stars hàng ngày
Deep Dive Into Brawl Stars Season 7’s (Jurassic Splash) 10 New Spectacular Gadgets!

Đã xuất bản: 2021-06-29 21:08:37

Đọc thêm về Brawl Stars hàng ngày

Brawl Stars Bảng dẫn

Bạn cần tìm ra ai trong top 200 Brawl Stars? Hãy xem bảng xếp hạng của chúng tôi với 200 cầu thủ và câu lạc bộ hàng đầu !

-113m
Tên người chơi Danh hiệu
1 YT VITAL_SHARK Trophy 55313
2 NaVi❤️ | Sem Trophy 52420
3 Sørryシ︎ Trophy 51102
4 NaVi | Cube Trophy 50992
5 Super Trophy 50907
-116m
Tên câu lạc bộ Danh hiệu
1 TreborVGX Trophy 4673248
2 MBC Esports Trophy 4265164
3 The X-Pendables Trophy 4207357
4 MBC Esports RU Trophy 4196093
5 União Soviética Trophy 4189463