Brawl Stars hàng ngày Tin tức

Tại Brawland, bạn có thể tìm thấy một bộ sưu tập hàng ngày của mục tin tức được cung cấp bởi Brawl Stars Daily!

Our Conclusion

Đã xuất bản: 2021-08-16 17:43:29

Đọc thêm về Brawl Stars hàng ngày
How To Get a Multicolored Chromatic Name in Brawl Stars!

Đã xuất bản: 2021-08-08 05:46:02

Đọc thêm về Brawl Stars hàng ngày
Trovo Titans $300 Brawl Stars Tournaments – Free to Win!

Đã xuất bản: 2021-07-30 04:54:28

Đọc thêm về Brawl Stars hàng ngày

Brawl Stars Bảng dẫn

Bạn cần tìm ra ai trong top 200 Brawl Stars? Hãy xem bảng xếp hạng của chúng tôi với 200 cầu thủ và câu lạc bộ hàng đầu !

72556m
Tên người chơi Danh hiệu
1 Trebor🐣💛 Trophy 51158
2 ⛩|Rzm64🎋 Trophy 50316
3 CryingMan|울보 Trophy 52326
4 Hyra Trophy 60187
5 YT | SnakeThug Trophy 54058
72551m
Tên câu lạc bộ Danh hiệu
1 No Life Trophy 4825720
2 MBC Esports TR Trophy 4425497
3 The X-Pendables Trophy 4317571
4 MBC Esports Trophy 4285824
5 Mystic One Trophy 4256577